Retrospectieve Gustave Van de Woestyne in het Museum voor Schone Kunsten te Gent tot 27 juni 2010

écrit par VandenHende
le 14/04/2010
zelfportret

Gustave Van de Woestyne was een van de meest oorspronkelijke vertegenwoordigers van de moderne kunst in België. Als symbolist en bewonderaar van de middeleeuwse kunst, maar ook als geestesgenoot van de modernistische stromingen zoals het expressionisme en het neorealisme, creëerde hij een oeuvre dat in zijn tijd niemand onverschillig liet. Zijn werk is verrassend en soms onthutsend door de originele visie, de gedurfde oplossingen, en spanning die vaak onder de klassieke vormgeving schuilgaat. In deze langverwachte retrospectieve komen alles aspecten van deze veelzijdige kunstenaar in beeld aan de hand van 145 kunstwerken, geselecteerd in musea en talrijke private verzamelingen.

Gustave Van de woestyne werd in zijn geboortestad Gent slechts één keer herdacht met een tentoonstelling. Deze vond plaats in het Museum voor Schone Kunsten in 1949, twee jaar na zijn overlijden.

De Latemse periode
In 1900 vestigde Gustave Van de Woestyne zich met zijn oudere broer, de dichter, prozaïst en kunstcriticus Karel van de Woestijne, in Sint-Martens-Latem, een landelijke gemeente in de Leiestreek in de omgeving van Gent. Ze vervoegden er de kunstenaars Valerius De Saedeleer, Albijn Van den Abeele en Georges Minne. Samen vormden zij de zogeheten eerste groep van Latem. Het was in dit gezelschap dat Van de Woestyne zich zowel intellectueel als artistiek ontwikkelde. Met zijn kunstenaarsvrienden deelde Van de Woestyne een belangstelling voor het landelijke leven dat los stond van de industriële maatschappij, een zin voor contemplatie en vroomheid en een bewondering voor de Vlaamse en Italiaanse Primitieven Hij realiseerde tijdens deze periode onbevangen voorstellingen van het landleven, bijbelse taferelen en gevoelige portretten van dorpsfiguren, familieleden en vrienden. In 1909 verliet Van de Woestyne Sint-Martens-Latem en vestigde hij zich achtereenvolgens in Leuven, Etterbeek en Tiegem. Dit betekende echter niet dat de kunstenaar Latem volledig achter zich liet. Zowel thematisch als stilistisch bleef de herinnering aan het Leie-dorp zijn invloed uitoefenen. Het was eveneens in deze periode dat hij een veelgevraagde portrettist werd.

De Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef Van de Woestyne met zijn gezin op verschillende locaties in Groot-Brittannië. Hij schilderde er een aantal allegorieën op de oorlogssituatie en was bijzonder actief als portretschilder. Terug in België vanaf 1919, trachtte de kunstenaar aansluiting te vinden bij het modernisme Hij verwerkte het expressionisme en kubisme tot een persoonlijk compromis waarbij de interesse voor de beeldtaal van de primitieven aanwezig bleef. Zijn werk behield een meditatief karakter vol symboliek en bij momenten vervreemding. De schriftuur van Van de Woestyne werd bepaald door een uitgesproken zin voor synthese waarbij vormen sterk vereenvoudigden en de deformatie niet vermeden werd. Hierdoor is zijn werk uit deze naoorlogse periode verwant met het neorealisme en de Neue Sachlichkeit in Duitsland.

Met de tentoonstelling heeft het museum de ambitie Gustave Van de Woestyne zo ruim en wetenschappelijk mogelijk te belichten. De kunstenaar is vertegenwoordigd met een uitzonderlijke keuze van representatieve werken, zowel schilderijen, tekeningen als grafiek. Zijn artistieke ontwikkeling wordt chronologisch in beeld gebracht, met een focus op een aantal thema’s, waaronder portretten, religieuze taferelen en stillevens.

Praktische info :
Museum voor Schone Kunsten,
Citadelpark – 9000 Gent
Tel 09/2400700
museum.msk@gent.bewww.mskgent.be

Openingsuren:
Dinsdag t/m zondag van 10u tot 18u.

Toegangsprijzen:
€9 individuele bezoeker
€6.5 55+, groepen >15 personen, inwoners van Gernt
€1 19-25 jaar
Gratis <18 jaar, inwoners van Gent op zondag van 10 tot 13u.

Audiogids €3 NL – FR – E

  • zelfportret
  • christus in de woestijn
  • kindertafel
  • boer of avond
  • zomer
  • zeven smarten
Portrait de VandenHende
Van den Hende"