India als gastland op Europalia 2013, van 4 oktober 2013 tot 26 januari 2014

écrit par VandenHende
le 07/11/2012
India als gastland op Europalia 2013, van 4 oktober 2013 tot 26 januari 2014

Voor zijn volgende festival in 2013, nodigde Europalia India uit. In voorgaande festivals stelde Europalia al de rijke cultuur van een aantal BRIC-landen voor: europalia.russia in 2005; europalia.china in 2009 en europalia.brasil in 2011. europalia.india zal de lijst van de BRIC-landen vervolledigen.
In gesprekken met India-experts uit België, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, Zwitserland en uiteraard India kwamen we tot de conclusie, dat het nodig was om rond een structurend algemeen thema te werken, waarbij al gauw het thema ‘ontmoeting’ naar voren kwam.

Europalia.india: ontmoeting als thema
Grote wereldbeschavingen, verschillende volkeren en culturen hebben elkaar in de loop van de geschiedenis in India ontmoet. Zij hebben India gemaakt tot wat het vandaag is, en ze doen dat nog altijd. Ze hebben ook veel betekend voor de rest van de wereld: een ontmoeting is per definitie nooit eenrichtingsverkeer. Uit ontmoetingen halen culturen en mensen elementen van de ander die in de eigen cultuur worden geïntegreerd.
‘Ontmoeting’ is ook een mooie metafoor voor India omdat er zoveel aspecten in verscholen zitten: shockeffect, uitwisseling, assimilatie, ontdekking, weerstand, bron van vooruitgang of van ongeluk en ook van liefde. Genoeg stof en facetten om de europalia.india-bezoekers te inspireren.

Eén thema, zeven clusters
Om de vele facetten van India te proberen te ontrafelen koos men om binnen het overkoepelende thema ‘ontmoeting’ met clusters te werken. De zeven geselecteerde clusters leken onontbeerlijk voor wie zich een idee wil vormen van India en dieper in het land (en in het programma) wil doordringen. Een cluster wordt zo veel mogelijk gecentraliseerd op één plek of in één stad. Elke cluster bevat de verschillende disciplines van het festival (tentoonstellingen, muziek, theater, dans, literatuur, conferenties en film) om op die manier het onderwerp in kwestie verder uit te diepen en zo veel mogelijk context te bieden aan het publiek.
1 - Het lichaam
2 - Indomania
3 - India tomorrow
4 - Living traditions
5 - Water
6 - Bollywood & beyond
7 - Diaspora

PROGRAMMA
Twee hoofdtentoonstellingen
1. Het lichaam in de Indische kunst (werktitel)
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel – Ravenstein circuit, 04.10.2013 > 05.01.2014
Het lichaam, alomtegenwoordig in de Indische kunst, is de leidraad van deze europalia.india tentoonstelling. Van sensuele afbeeldingen in de Kamasutra en rijkelijk versierde tempelsculpturen tot fascinerende miniaturen van asceten. Hoe kunnen de klassieke Indische wijsheid en de vele ontmoetingen met de andere grote culturen van de wereld, die uiteenlopende voorstellingen van het lichaam verklaren? En hoe kijken Indische kunstenaars vandaag naar het lichaam?
Tien hoofdstukken ontsluieren het goddelijke en menselijke Indische lichaam. Ontdek via het lichaam de tijdloze schoonheid van India, de spiritualiteit en de verscheidenheid aan godsdiensten en feesten. Met topstukken uit alle uithoeken van India krijgt de bezoeker een boeiende introductie tot de Indische cultuur.
Ongeveer 250 objecten: beeldhouwwerken in brons, steen of terracotta, schilderijen, miniaturen, manuscripten, keramiek, textiel, juwelen, installaties van het 3de millennium voor Chr. tot 2013.
Belangrijkste bruikleengevers: Nationale en regionale musea van India, privé-collecties uit India en Europa, …

2. Indomania (werktitel)
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel - circuit Koningsstraat, 16.10.2013 - 26.01.2014
In samenwerking met het MAS, Antwerpen
De praal van de mogols en de maharaja's, de spiritualiteit, het typische licht en de kleuren maar ook de armoede en het kastesysteem zijn aspecten van India die reizigers van alle tijden opvallen. Maar hoe kijken westerse kunstenaars naar India? En hoe evolueert hun blik doorheen de tijden? Indomania toont kunstenaars met een gezamenlijke passie voor India. Schilders, beeldhouwers, fotografen, auteurs, cineasten en musici met een esthetische bewondering en intellectuele nieuwsgierigheid voor het land. Voor de eerste keer wordt het werk van deze kunstenaars samen gebracht, gaande van Rembrandt en Rodin over Cartier-Bresson en Pasolini tot Rauschenberg. Een aantal hedendaagse kunstenaars trekt in opdracht van Europalia naar India om zich door het land te laten inspireren en nieuw werk voor de tentoonstelling te maken.
Ongeveer 250 objecten: schilderijen, beeldhouwwerken, textiel, juwelen, kunstobjecten, film, fotografie, vanaf Alexander de Grote tot vandaag.
Enkele grootmeesters: Rembrandt, Gustave Moreau, Auguste Rodin, Pier Paolo Pasolini, Roberto Rossellini, Henri Cartier-Bresson,…
Artiesten aan wie een opdracht gegeven werd voor residenties in India: Hans Op de Beeck, Max Pinckers, …
Topcollecties: British Museum, British Library, Victoria & Albert Museum, Musée du Louvre, Musée Guimet, Musée Rodin, Centre Pompidou, Fondation Custodia …

In april volgend jaar krijgt U meer informatie over het complete programma.

Zie: www.europalia.eu

  • India als gastland op Europalia 2013, van 4 oktober 2013 tot 26 januari 2014
  • India als gastland op Europalia 2013, van 4 oktober 2013 tot 26 januari 2014
  • India als gastland op Europalia 2013, van 4 oktober 2013 tot 26 januari 2014
  • shiva
  • lokapurusha
  • hampi
  • India als gastland op Europalia 2013, van 4 oktober 2013 tot 26 januari 2014
  • rembrandt
  • udaipur
  • varanasi
Portrait de VandenHende
Van den Hende"