Het “Musée Fin-de-Siècle Museum” opent zijn deuren op 7 mei 2013 in Brussel

écrit par VandenHende
le 23/10/2012
Jean DELESCLUZE (1871-1947) Decormaquette voor Parsifal van Wagner, 1914 aquarel, pastel en potlood op papier (Brussel, De Munt)

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
kondigen de opening aan van het Musée Fin-de-Siècle
Museum dat plaatsvindt op 7 mei " 2013. Het Musée Fin-de-
Siècle Museum wordt een Museum van het Modernisme zoals
dit aan het einde van de 19de eeuw werd ontwikkeld in een
tijdschrift als “L’Art moderne”.
Het Musée Fin-de-Siècle Museum brengt een overzicht van het einde van de 19de
eeuw door die periode terug in zijn historische kader te plaatsen. Met de organisatie,
in de zalen van ons museum, van de Salons des XX (1883-1894) en van La Libre Esthétique
(1894-1914), vormde Brussel een uniek trefpunt van de artistieke creatie. Waar deze
zich niet identificeerde met het impressionisme vond ze in het samengaan met het
symbolisme, het Wagnerisme en de art nouveau de emblemen van een identiteit die
het beeld van Brussel sterk heeft bepaald. “Brussel, hoofdstad van de art nouveau”
is niet enkel een architecturale realiteit: de term dekt allereerst ook de dynamiek
van een samenleving. En die manifesteerde zich in alle domeinen van de artistieke
creatie: literatuur, schilderkunst, opera, muziek, architectuur, fotografie en poëzie;
Maeterlinck, Verhaeren, Ensor, Khnopff, Spilliaert, Maus, Horta, Van de Velde,
Kufferath, Lekeu... Dit nieuwe Musée Fin-de-Siècle Museum put zijn legitimiteit
uit de 31 salons die in Brussel de kern van de Europese creatie bijeenbrachten. Dit
uit zich in de artistieke kringen die vanaf 1863 - en de oprichting van de Société libre
des Beaux-Arts - in België het debat introduceerden over de moderniteit waarvan
Charles Baudelaire op datzelfde moment in Parijs de betekenis uitdiepte met zijn
Petits poèmes en prose die Le Spleen de Paris vormen.
Dit avontuur weergeven vergt een multidisciplinariteit die slechts haalbaar is in
een samenwerkingsverband waarbij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
gekoppeld worden aan die voor Kunst en Geschiedenis, aan de Koninklijke
Bibliotheek, aan de Koninklijke Muntschouwburg en het Koninklijke Filmarchief.

Bij deze partners hoort ook nog het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de
uitzonderlijke Collectie Gillion Crowet, een van de hoogtepunten van het nieuwe museum, in depot geeft.
Creatieve smeltkroes
Zoals ook duidelijk blijkt uit het beheerscontract dat op 10 juli jongstleden werd
ondertekend door Minister Magnette en Philippe Mettens, voorzitter van Belspo,
zijn de synergiën tussen instellingen essentieel voor de ontwikkeling van de federale
wetenschappelijke instellingen. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
staan voor een enorme uitdaging: de collecties moeten herschikt worden om deze
oude musea tot performante entiteiten te maken op het vlak van onderzoek, tot
economische ontwikkelingspolen door cultuur en toerisme, tot entiteiten waarin
onze erfgoedcollecties tot hun recht kunnen komen. Het is in dit beleid dat men het Musée Fin-de-Siècle Museummoet invoegen: in het hart van Europa en Brussel
bevestigen in zijn rol als kruispunt voor een intense creatieve smeltkroes.

  • Jean DELESCLUZE (1871-1947) Decormaquette voor Parsifal van Wagner, 1914 aquarel, pastel en potlood op papier (Brussel, De Munt)
  • Jean DELVILLE (1867 - 1953) *De dode Orpheus, 1893 Olieverf op doek (herdoekt), 79,3 x 99,2 cm, Brussel, MRBAB
  • James ENSOR (1860 -1949) *Zonderlinge maskers, 1892, Olieverf op doek, 100 x 80 cm, Brussel MRBAB
  • Fernand KHNOPFF (1858 - 1921), Een blauwe vleugel, 1894 Olieverf op doek, 88,5 x 28,5 cm, Collectie Gillion Crowet, Depot van M. en Mevr. Gillion Crowet
  • Alphonse MUCHA (1860 - 1939), De natuur, 1899 – 1900, Sculptuur van verguld brons met ornamenten van malachiet, H 70 cm, Collectie Gillion Crowet , schenking van M. en Mevr. Gillion Crowet aan het Brussels Gewest
  • Léon SPILLIAERT (1881 - 1946)*, Baadster, 1910, Oost-Indische inkt, penseel, pastel op papier, 64,9 x 50,4cm, Brussel, KMSKB
Portrait de VandenHende
Van den Hende"